home » Chính sách vay vốn

Thủ tướng chỉ thị điều chỉnh quy hoạch dùng đất tới năm 2020

Thủ tướng Chính phủ có công văn yêu cầu các bộ, ngành phải rà soát và xác định nhu cầu dùng đất, ra chỉ thị về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT, các bộ, các ngành có liên quan và ủy ban nhân […]

Đọc tiếp


Môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới

Dự thảo thông tư Luật kinh doanh bất động sản quy định các nhân viên môi giới bất động sản phải tham gia các kỳ sát sạch để được cấp chứng chỉ môi giới và thẻ hành nghề sẽ có thời hạn. Ở hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo thông tư ngày 27/5/2015 việc […]

Đọc tiếp


Thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư theo cơ chế Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định quỹ đất thanh toán cho chủ đầu tư được áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hay cho thuê đất thu phí thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thanh toán quỹ đất đầu tư cho nhà đầu […]

Đọc tiếp


Luật quy định Nhà đầu tư được thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Nghị định 60/2015/NĐ-CP do Thủ tướng Chính Phủ ban hành sửa đổi và bổ sung thêm một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, nhà đầu tư được góp […]

Đọc tiếp


Tương lai công ty bảo hiểm được bảo lãnh kinh doanh bất động sản

Hiệp hội BDS TP. HCM (HOREA) đã đề nghị Chính phủ tương lai cho phép các công ty bảo hiểm được bảo lãnh kinh doanh bất động sản. Với đề nghị này, HOREA cho rằng, các doanh nghiệp bảo hiểm không yêu cầu ký quỹ hoặc tài sản thế chấp mà hiện chỉ thu phí […]

Đọc tiếp


HOREA kiến nghị chính phủ xem xét cách tính tiền sử dụng đất

Chủ tịch HOREA đã có kiến nghị lên Thủ tướng Chính Phủ xem xét lại cách tính tiền sử dụng đất và đồng ý cho các công ty bất động sản được hạch toán bù trừ. Chủ tịch HOREA kiến nghị  xem xét cách tính tiền sử dụng đất HoREA kiến nghị Chính phủ xem […]

Đọc tiếp


Nghị định quy định cải tạo chung cư cũ

Nghị định về việc cải tạo chung cư cũ được quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện bở Bộ Xây dựng dự thảo Thông tư, giúp đảm bảo an toàn cho cư dân. Ngày 20/10/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2015/NĐ-CP trong xây dựng lại nhà ở chung cư […]

Đọc tiếp


Đề xuất hoàn trả phí bảo dưỡng chung cư cho dân

Ông Nguyễn Văn Đực – Phó giám đốc công ty Đất Lành đã phản ánh vấn đề liên quan tới việc thu phí bảo dưỡng và quản lý quỹ này tại các chung cư đang phát sinh các tranh chấp, thất thoát nên đã kiên nghị hoàn trả hoặc là không thu khoản tiền này […]

Đọc tiếp


Bộ xây dựng quy định các cá nhân và tổ chức phải có chứng chỉ nghề

Thông tư 17 do Bộ Xây dựng ban hành góp phần làm tăng tính chuyên nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng, phân định rõ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để cấp chứng chỉ hành nghề đối với từng lĩnh vực. Thông tư 17 nêu rõ tại Khoản […]

Đọc tiếp

© 2016 Hachauland. All rights reserved | Design by