home » Chính sách vay vốn » Đăng báo trước 15 ngày khi chuyển nhượng dự án

Đăng báo trước 15 ngày khi chuyển nhượng dự án


Luật mua bán bất động sản quy định, trước khi làm thủ tục bàn giao thì nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho người mua và thông báo trên nguồn thông tin đại chúng trước 15 ngày về việc chuyển nhượng dự án hoặc phần công trình và quyền lợi của người mua.

Nếu chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án BĐS là doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng công trình thì tập đoàn chuyển nhượng phải làm thủ tục để trả lại đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà nước, cho nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nhận chuyển nhượng theo quy định luật pháp đất đai.

chuyen-nhuong-du-an-phai-dang-bao-truoc-15-ngay

Luật quy định trước khi chuyển nhượng dự án phải đăng báo trước 15 ngày

Căn cứ quyết định cho phép chuyển nhượng tất cả hoặc một phần công trình của cơ quan có thẩm quyền và hợp đồng chuyển nhượng tất cả hoặc một phần công trình đã được hai bên ký kết, cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường làm thủ tục lấy lại đất từ bên chuyển nhượng đất và tiến hành giao cho bên nhận và tổ chức bàn giao mốc giới đất đai của công trình trên thực địa đúng với quy định luật đất đai.

Dự thảo cũng nêu rõ trình tự thủ tục chuyển nhượng tất cả hoặc một phần công trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư. Cụ thể, bên chuyển nhượng phải có trách nhiệm cùng với bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án địa ốc lập hồ sơ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Trong 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, thì UBND cấp tỉnh phải có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo đúng quy định và lấy ý kiến của Bộ Xây dựng và  Bộ quản lý chuyên ngành để báo cáo  tới Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Các nội dung khác trong việc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần công trình bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thực hiện theo trình tự như trình tự chuyển nhượng công trình do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.

Xem thêm: Tín dụng bất động sản và việc sửa đổi Thông tư 36

Thể loại :


Bài viết liên quan

Khu đô thị Việt Hàn City cạnh KCN SAMSUNG cơ hội phát triển mọi mặt

Khu đô thị Việt Hàn City Phổ Yên – Vị trí HOT kết nối nhiều tiện ích

Tickets for Lion King Broadway Displays In New York City – Popular Tourist Destination

Tickets for best Broadway show – “Hamilton” in Costa Mesa 10 Suggestions For Reliable Email In Realty Selling

Topessay . Net overview: first business to buy academic assignments speedily and duly

Samedayessay.Net walk-through: reliable agency to purchase paper on any topic fast and with no trouble

© 2016 Hachauland. All rights reserved | Design by