home » Chính sách vay vốn » Nghị định quy định sử dụng chữ ký điện tử khi giao dịch đất đai

Nghị định quy định sử dụng chữ ký điện tử khi giao dịch đất đai


Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử khi thực hiện những thủ tục giao dịch đất đai, nhằm đáp ứng kịp thời các công tác quản lý và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo dự thảo, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tới giao dịch điện tử về đất đai sẽ dùng chữ ký điện tử, bao gồm chữ ký số và các loại chữ ký điện tử khác theo những quy định của luật pháp.

Chữ ký điện tử có dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc những hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc phối hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận được người ký thông điệp dữ liệu, đồng thời xác nhận sự chấp thuận của người ký.

Khi dùng chữ ký điện tử, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền thỏa thuận, chọn lựa dùng loại chữ ký điện tử theo theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và những Nghị định quy định thi hành Luật chữ ký điện tử và tiện ích chứng thực chữ ký điện tử.

chu-ky-dien-tu-khi-giao-dich-dat-dai

Sử dụng chữ ký điện tử khi thực hiện các giao dịch về đất đai

Dự thảo cũng quy định thực hiện bằng phương thức điện tử với những đối tượng giao dịch như: Thực hiện những thủ tục hành chính về đất đai; trao đổi văn bản trong cơ quan quản lý nhà nước và trao đổi văn bản giữa cơ quan quản lý nhà nước về đất đai với những cơ quan liên quan; chia sẻ đồng thời cung cấp thông tin và dữ liệu trong giao dịch điện tử đất đai.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể quyết định các giao dịch điện tử khác để thích hợp với tình hình thực tế. Đồng thời nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: 

Cung cấp dịch vụ chứng thực và sử dụng chữ ký số nhằm chống lại Nhà nước, gây rối an ninh, an toàn xã hội, buôn lậu hoặc tiến hành những hành động trái đạo đức xã hội và trái với pháp luật khác. Phá hoại và cản trở hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ; làm giả hoặc hướng dẫn người khác làm giả chứng thư số...

Xem thêm: Quy định về hoạt động bảo lãnh dành cho ngân hàng nước ngoài

Thể loại :


Bài viết liên quan

Khu đô thị Việt Hàn City cạnh KCN SAMSUNG cơ hội phát triển mọi mặt

Khu đô thị Việt Hàn City Phổ Yên – Vị trí HOT kết nối nhiều tiện ích

Tickets for Lion King Broadway Displays In New York City – Popular Tourist Destination

Tickets for best Broadway show – “Hamilton” in Costa Mesa 10 Suggestions For Reliable Email In Realty Selling

Topessay . Net overview: first business to buy academic assignments speedily and duly

Samedayessay.Net walk-through: reliable agency to purchase paper on any topic fast and with no trouble

© 2016 Hachauland. All rights reserved | Design by