home » Chính sách vay vốn » Nội dung thông tư về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư

Nội dung thông tư về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư


Thông tư 21/2016/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn thực hiện những nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về vấn đề cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư.

Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP quy định việc lập hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm nhà đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chỉ áp dụng đối với đối tượng lựa chọn tập đoàn dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

cai-tao-xay-dung-nha-chung-cu

Thông tư 21/2016/TT-BXD về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư

Doanh nghiệp kinh doanh mua bán địa ốc có đủ điều kiện và năng lực làm nhà đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh địa ốc nếu có yêu cầu tham gia làm chủ đầu tư công trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì bắt buộc chuẩn bị hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm nhà đầu tư công trình theo quy định để lấy ý kiến của những chủ sở hữu nhà chung cư gồm: Đơn đăng ký tham gia làm nhà đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Giấy tờ chứng minh vốn pháp định, chứng minh vốn chủ sở hữu; Phương án đề xuất thực hiện dự án bao gồm:  phương án sơ bộ thiết kế và quy hoạch tổng mặt bằng của dự án; các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản gồm hệ số sử dụng đất, tổng số lượng căn hộ, chiều cao trung bình căn hộ; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chi tiết của dự án; phương án bồi thường và hỗ trợ; giải pháp huy động vốn để thực hiện dự án; dự kiến tiến độ thực hiện dự án và những đề xuất có liên quan.

Thông tư nêu rõ, việc sắp đặt nhà ở tái định cư cần phải được thực hiện thông qua hợp đồng theo quy định; Cần căn cứ vào phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt để ký kết hợp đồng để sắp đặt nhà ở tái định cư. Nếu như chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ không có yêu cầu tái định cư tại chỗ thì ký kết hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở để sắp đặt tái định cư được thực hiện như sau: Trường hợp mà nhà ở có sẵn thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành  các điều của Luật Nhà ở.

Người sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì vấn đề ký kết hợp đồng thuê, thuê mua và việc mua bán nhà ở để sắp đặt tái định cư được thực hiện như sau:  Được bồi thường bằng nhà ở và sắp đặt tái định cư tại chỗ thì chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ ký hợp đồng với chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao sắp đặt tái định cư; Trường hợp được sắp xếp tái định cư theo hình thức cho thuê nhà ở thì thực hiện theo quy định ở Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Giả dụ chủ sở hữu được sắp xếp tái định cư thuộc diện được mua thêm căn hộ theo quy định ở khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP thì việc ký kết hợp đồng mua bán căn hộ đối với nhà ở trong tương lai theo quy định ở Nghị định 76/2015/NĐ-CP, đối với nhà ở có sẵn thì thực hiện theo quy định ở Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Xem thêm: Quy định về hoạt động bảo lãnh cho ngân hàng nước ngoài

Thể loại :


Bài viết liên quan

Khu đô thị Việt Hàn City cạnh KCN SAMSUNG cơ hội phát triển mọi mặt

Khu đô thị Việt Hàn City Phổ Yên – Vị trí HOT kết nối nhiều tiện ích

Tickets for Lion King Broadway Displays In New York City – Popular Tourist Destination

Tickets for best Broadway show – “Hamilton” in Costa Mesa 10 Suggestions For Reliable Email In Realty Selling

Topessay . Net overview: first business to buy academic assignments speedily and duly

Samedayessay.Net walk-through: reliable agency to purchase paper on any topic fast and with no trouble

© 2016 Hachauland. All rights reserved | Design by