home » Chính sách vay vốn » Quy định về hoạt động bảo lãnh dành cho ngân hàng nước ngoài

Quy định về hoạt động bảo lãnh dành cho ngân hàng nước ngoài


Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 07/2015/TT - ngân hàng nhà nước quy định về hoạt động bảo lãnh từ phía các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,  quy định việc bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Theo đó, với mong muốn bảo vệ quyền lợi của người mua nhà, nhà đầu tư chỉ được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi có bảo lãnh của ngân hàng thương mại.

luat-kinh-doanh-bat-dong-san

Khi bảo lãnh cho nhà đầu tư, ngân hàng thương mại phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền ứng trước và những khoản tiền khác cho khách nếu nhà đầu tư không thực hiện giao nhà theo tiến độ đã cam kết. Nhằm mục đích tư vấn thực hiện, ngân hàng nhà nước đã chính thức ban hành Thông tư 07/2015/TT - ngân hàng nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó có quy định việc bảo lãnh với bán, cho thuê mua nhà ở hình trở thành trong tương lai.

Theo đó, khi thực hiện bảo lãnh cho nhà đầu tư công trình bất động sản với mong muốn bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định ở điều 56 Luật kinh doanh động sản, ngân hàng thương mại cần phải tuân thủ 3 quy định:

Thứ nhất, nhà ở hình trở thành trong tương lai có đầy đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại điều 55 Luật kinh doanh bất động sản.

Thứ hai, ngân hàng thương mại đánh giá chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho nhà đầu tư đúng mục tiêu.

Thứ ba, cam kết bảo lãnh việc bán, cho thuê mua nhà ở hình trở thành trong tương lai phải có hiệu lực tới thời điểm ít nhất 30 ngày kể từ ngày bàn giao cho bên mua, bên thuê mua nhà ở theo thoả thuận từ phía chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà ở.

Về danh sách những ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động bảo lãnh này, Thông tư số 07 quy định theo hướng tất cả các ngân hàng thương mại được ngân hàng nhà nước cho phép hoạt động bảo lãnh thì được thực hiện bảo lãnh bán, cho mua nhà ở hình trở thành trong tương lai.

Thể loại :


Bài viết liên quan

Khu đô thị Việt Hàn City cạnh KCN SAMSUNG cơ hội phát triển mọi mặt

Khu đô thị Việt Hàn City Phổ Yên – Vị trí HOT kết nối nhiều tiện ích

Tickets for Lion King Broadway Displays In New York City – Popular Tourist Destination

Tickets for best Broadway show – “Hamilton” in Costa Mesa 10 Suggestions For Reliable Email In Realty Selling

Topessay . Net overview: first business to buy academic assignments speedily and duly

Samedayessay.Net walk-through: reliable agency to purchase paper on any topic fast and with no trouble

© 2016 Hachauland. All rights reserved | Design by