home » Chính sách vay vốn » Tín dụng bất động sản và việc sửa đổi Thông tư 36

Tín dụng bất động sản và việc sửa đổi Thông tư 36


Theo Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn bất động sản trung và dài hạn phải được ưu tiên sử dụng cho những mục đích an toàn, hiệu quả kinh tế nhất và hợp lý với những định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Ngân hàng Nhà nước công bố ban hành Thông tư 06/2016 vào ngày 27/5/2016, Thông tư - Ngân hàng nhà nước sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của Thông tư 36/2014 Thông tư - Ngân hàng nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ an toàn với hoạt động của những tổ chức tín dụng.

sua-doi-thong-tu-36

 

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi thông tư 36

Thay đổi lớn nhất trong lần sửa đổi Thông tư mới này liên quan đến việc siết chặt tín dụng  bất động sản vào đầu tư và kinh doanh bất động sản. Ngân hàng nhà nước đã có đề nghị chỉnh sửa tuy nhiên mức độ điều chỉnh đã được giảm xuống. Cụ thể gồm việc điều chỉnh hệ số rủi ro của những khoản phải đòi góp phần kinh doanh bất động sản và tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.

Đối với hệ số rủi ro của những khoản phải đòi giúp kinh doanh bất động sản, Thông tư 36/2014 dự định phát triển mạnh từ 150% lên 250%. Nhưng, ở Thông tư 06/2016, tỷ lệ này chỉ nâng lên 200%. Việc nâng HSRR sẽ được áp dụng thực hiện từ 1/1/2017.

Do tín dụng bất động sản trong hai năm gần đây tăng mạnh, chủ yếu trong năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất việc nâng hệ số rủi ro nói ở trên là nhằm mục đích phát đi tín hiệu kiểm soát.

Trong việc điều chỉnh tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn vỡi những tổ chức tín dụng, lộ trình áp dụng đã được chia trở thành 3 giai đoạn, dần nâng tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đối với các tổ chức tín dụng. Trước đó, dự kiến Thông tư 36 sẽ giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 60% xuống 40%.

Theo Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn trung và dài hạn phải được ưu tiên sử dụng cho những mục đích an toàn, hiệu quả kinh tế nhất và hợp lý với những định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Vốn huy động từ tiền gửi của nhân dân và vốn cho vay của các tổ chức tín dụng cần phải được sử dụng an toàn và hiệu quả nhất chứ không phải dành riêng hay dồn vốn cho bất động sản.

Xem thêm: HOREA yêu cầu giảm phí chuyển đổi quyền sử dụng đất

Thể loại :


Bài viết liên quan

Khu đô thị Việt Hàn City cạnh KCN SAMSUNG cơ hội phát triển mọi mặt

Khu đô thị Việt Hàn City Phổ Yên – Vị trí HOT kết nối nhiều tiện ích

Tickets for Lion King Broadway Displays In New York City – Popular Tourist Destination

Tickets for best Broadway show – “Hamilton” in Costa Mesa 10 Suggestions For Reliable Email In Realty Selling

Topessay . Net overview: first business to buy academic assignments speedily and duly

Samedayessay.Net walk-through: reliable agency to purchase paper on any topic fast and with no trouble

© 2016 Hachauland. All rights reserved | Design by