UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định thực hiện một số nội dung về cấp giấy phép xây... View Article

Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội sẽ thực hiện kê khai hồ sơ cấp sổ đỏ... View Article

Thông tư 21/2016/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn thực hiện những nội dung của Nghị định số... View Article

Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử khi... View Article

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 07/2015/TT – ngân hàng nhà nước quy định về hoạt động bảo... View Article

Số căn hộ trong dự án NOXH có diện tích sàn từ 25 m2 tới dưới 30 m2 và từ... View Article

Luật mua bán bất động sản quy định, trước khi làm thủ tục bàn giao thì nhà đầu tư phải... View Article

Theo Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn bất động sản trung và dài hạn phải được ưu tiên sử dụng... View Article

HoREA cho rằng kiến nghị của Sở Tài chính chưa hợp lý, nên HoREA kiến nghị mức phí chuyển đổi... View Article

Thủ tướng Chính phủ có công văn yêu cầu các bộ, ngành phải rà soát và xác định nhu cầu... View Article

Đăng ký nhận thông tin dự án

* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Đăng ký